Informacje techniczne

maksymalne obciążenie drążka pantografu: 12 kg

Wymiary:

szerokości drążka (L):
45-60 cm, 60-83 cm, 83-115 cm

szerokości wnęki szafy (S):
54-69 cm, 69-92 cm, 92-124 cm.

Szerokość wnęki szafy:
S=L+9 cm

Umieszczenie w szafie
lub garderobie
wymaga pozostawienia
odstępu po bokach
obudowy drążka
min. 22 cm.

Uwaga!

Pantograf wymaga założenia
2 odbojników.

Prawidłowy montaż odbojników zapewnia komfortowe uzytkowanie pantografu. Brak odbojnika może prowadzić do uszkodzenia obudowy.